Dret Civil

T'assessorem i et tramitem: 

 • Contractes.

 • Herències testades o intestades, testaments, declaracions d’hereus, usdefruits, pactes successoris, legítimes, quarta vidual, llegats.

 • Donacions intervius o mortis causa.

 • Declaracions d’incapacitat, tuteles.

 • Immobles: cancel·lació de càrregues i gravàmens.

 • Drets reals i possessió d’immobles.

 •  Modificacions registrals i inscripcions al Registre de la Propietat.

 • Compra, venda, permutes i lloguers.

 • Servituds de pas, llums, vistes, d’aigües i relacions de veïnatge

 • Lloguers d’indústries i comerços.

 • Arrendaments rústics i  parceries.- Tempteig i retractes.- Alteracions de llindars de finques.

 • Censos.

 • Reclamacions de deutes i crèdits.

Contacta'ns amb el teu cas i en parlarem confidencialment, sense cap compromís.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTA'NS

Telèfon:  938 90 21 94

Correu electrònic:  info@batllecasanovas.cat

Adreces: Batlle & Casanovas Advocats

Despatx Vilafranca: Avinguda 16, 2n 3a | 08720 Vilafranca del Penedès.

Despatx Barcelona: Passeig de Gràcia, 97 3r 2a | 08008 Barcelona 

Xarxes Socials:

 

 • Facebook
 • LinkedIn

​​​​© 2020 Batlle & Casanovas Advocats SLP