top of page

Dret Civil

T'assessorem i et tramitem: 

 • Contractes.

 • Herències testades o intestades, testaments, declaracions d’hereus, usdefruits, pactes successoris, legítimes, quarta vidual, llegats.

 • Donacions intervius o mortis causa.

 • Declaracions d’incapacitat, tuteles.

 • Immobles: cancel·lació de càrregues i gravàmens.

 • Drets reals i possessió d’immobles.

 •  Modificacions registrals i inscripcions al Registre de la Propietat.

 • Compra, venda, permutes i lloguers.

 • Servituds de pas, llums, vistes, d’aigües i relacions de veïnatge

 • Lloguers d’indústries i comerços.

 • Arrendaments rústics i  parceries.- Tempteig i retractes.- Alteracions de llindars de finques.

 • Censos.

 • Reclamacions de deutes i crèdits.

Contacta'ns amb el teu cas i en parlarem confidencialment, sense cap compromís.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies! Et contactarem en breu.

bottom of page